Llywodraethwyr

Mae‘r Corff Llywodraethu yn cynrhychioli’r cyhoedd gyda rhedeg yr ysgol. Daw Llywodraethwyr yr Ysgol â phersbectiau o fywyd cyffredin. Maent yn gweithio gyda’r staff a’r Awdurdod Lleol i gynorthwyo’r ysgol i ddarparu’r addysg orau posib ar gyfer yr holl blant a’r bobl ifanc. Mae gan y Llywodraethwyr gyfrifoldebau pwysig megis cyllideb yr ysgol, goruchwylio’r Cwricwlwm a phenodi staff. Ceir atebolrwydd o’r naill du rhwng y llywodraethwyr, Pennaeth â’r tim arweiniol.


Byddant yn cyflwyno adroddiad blynyddol yn ystod Tymor yr Hydref i’r rhieni.

 

Cadeiryddes y Corff: Miss Nerys Wyn Jones
Is-gadeirydd: Mr Gareth Wright
Pennaeth: Miss Nia Ferris
Cynrychiolwyr yr AALL:

Mr Gareth Jones
Miss Nerys Wyn Jones

Cyfethol/Cymunedol:

Mrs Sian Fôn Williams

Miss Karen Vaughan Jones

Cynrhychiolwyr rhieni:

Mr Gareth Wright
Mrs Nia Lloyd Jones

Mrs Elin Williams

Cynrhychiolwyr Cyngor Cymuned: Miss Mared Llywelyn Williams
Cynrhychiolydd athrawon: Mrs Medwen Pari
Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Wyn Williams

 

Hawl rhieni i alw cyfarfod gyda corff llywodraethol yr ysgol - cliciwch i lawrlwytho

 

Adroddiad blynyddol Llywodraethwyr i rieni 2021-2022 - cliciwch i lawrlwytho