Llywodraethwyr

Mae‘r Corff Llywodraethu yn cynrhychioli’r cyhoedd gyda rhedeg yr ysgol. Daw Llywodraethwyr yr Ysgol â phersbectiau o fywyd cyffredin. Maent yn gweithio gyda’r staff a’r Awdurdod Lleol i gynorthwyo’r ysgol i ddarparu’r addysg orau posib ar gyfer yr holl blant a’r bobl ifanc. Mae gan y Llywodraethwyr gyfrifoldebau pwysig megis cyllideb yr ysgol, goruchwylio’r Cwricwlwm a phenodi staff. Ceir atebolrwydd o’r naill du rhwng y llywodraethwyr, Pennaeth â’r tim arweiniol.


Byddant yn cyflwyno adroddiad blynyddol yn ystod Tymor yr Hydref i’r rhieni.

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Miss Nerys Wyn Jones
Is-gadeirydd: Miss Karen Vaughan Jones
Pennaeth: Ms Nia Wyn Williams
Cynrychiolwyr yr Awdurdod Addysg:

Miss Nerys Wyn Jones

Mrs Lora Williams

Cyfethol/Cymunedol: Mrs Sian Fôn Williams
Mr Gareth Jones
Cynrhychiolwyr rhieni: Miss Karen Vaughan Jones
Mr Gareth Wright
Mrs Nia Jane Midwood
Cynrhychiolwyr Cyngor Cymuned: Mrs Sian Hughes
Cynrhychiolydd athrawon: Miss Nia Ferris
Clerc y Llywodraethwyr: Ms Nia Wyn Williams