Llywodraethwyr

Mae‘r Corff Llywodraethu yn cynrhychioli’r cyhoedd gyda rhedeg yr ysgol. Daw Llywodraethwyr yr Ysgol â phersbectiau o fywyd cyffredin. Maent yn gweithio gyda’r staff a’r Awdurdod Lleol i gynorthwyo’r ysgol i ddarparu’r addysg orau posib ar gyfer yr holl blant a’r bobl ifanc. Mae gan y Llywodraethwyr gyfrifoldebau pwysig megis cyllideb yr ysgol, goruchwylio’r Cwricwlwm a phenodi staff. Ceir atebolrwydd o’r naill du rhwng y llywodraethwyr, Pennaeth â’r tim arweiniol.


Byddant yn cyflwyno adroddiad blynyddol yn ystod Tymor yr Hydref i’r rhieni.

 

Cadeiryddes y Corff: Miss Nerys Wyn Jones
Is-gadeirydd: Mr Gareth Wright
Pennaeth: Miss Nia Ferris
Cynrychiolwyr yr AALL:

Mr Huw Griffith
Miss Nerys Wyn Jones

Cyfethol/Cymunedol:

Mrs Anna Butterworth

Miss Karen Vaughan Jones

Cynrhychiolwyr rhieni:

Mr Gareth Wright
Ceri-Ann Evans

Cynrhychiolwyr Cyngor Cymuned: Miss Mared Llywelyn Williams
Cynrhychiolydd athrawon: Mrs Sioned Jones
Clerc y Llywodraethwyr: Mrs Nia Wyn Williams

 

Hawl rhieni i alw cyfarfod gyda corff llywodraethol yr ysgol

 

Adroddiad blynyddol Llywodraethwyr i rieni 2022-2023