Llwyddiant yr Ysgol

marc-actif

Datblygu llafaredd yn yr ysgol


Dysgu Cymru - Ysgol Morfa Nefyn: Astudiaeth Achos Arfer Ragorol - cliciwch yma

Dysgu Cymru - Astudiaeth achos ar sail arferion gorau Gwella llythrennedd a rhifedd - cliciwch yma

 

MarcActif Cymru

Mae’r ysgol wedi llwyddo i ennill Marcactif Cymru. Mae'n cael ei ddyfarnu i ysgolion i gydnabod Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol o safon uchel ac mae'n dathlu llwyddiant y disgyblion yn yr ysgol ac yn y gymuned chwaraeon yn ehangach.