Polisiau

Polisi Preifatrwydd - cliciwch yma

Polisi E-ddiogelwch 2021- cliciwch yma

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd - cliciwch yma

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant - cliciwch yma

Polisi Asesu - cliciwch yma

Polisi Bwyd a Ffitrwydd Ysgol - cliciwch yma

Polisi Chwythu’r Chwiban i Staff Ysgol - cliciwch yma

Polisi Cloi mewn Argyfwng - cliciwch yma

Polisi Codi Tal- cliciwch yma

Polisi Cwricwlwm - cliciwch yma

Polisi Delio gyda Chwynion - cliciwch yma

Polisi Cydraddoldeb - cliciwch yma

Polisi Diogelu Data - cliciwch yma

Gweithdrefn Iechyd a Diogelwch - cliciwch yma

Polisi Gwrth-Fwlio - cliciwch yma

Polisi Presenoldeb - cliciwch yma

Polisi Rheoli Moddion - cliciwch yma

Polisi Tynnu Lluniau Ysgol - cliciwch yma

Polisi Ymddygiad - cliciwch yma