Themau

Tymor yr Haf 2016: Mae disgyblion blynyddoedd Meithrin, Derbyn ac 1 yn dilyn thema 'mor-ladron' yn ystod y tymor hwn a disgyblion Blwyddyn 2 a 3 yn dilyn thema 'Cantre'r gwaelod'. Bydd lluniau o weithgareddau'r thema yn cael eu rhoi ar albwm lluniau y wefan yn ystod y tymor I chi gael eu gweld.