Pwy di Pwy

Waeth beth fo eu teitl swydd, mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn cael y profiadau gorau posib yn eu bywyd ysgol.

 

 

Ceir yma restr o’r staff sy’n llunio ein tim cyfeillgar yn ysgol Morfa:

 

 

Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3
Ms Nia Wyn Williams
(Pennaeth)
Blynyddoedd Meithrin,
Derbyn a Blwyddyn 1
Miss Nia Ferris
Athrawes cyflenwi ac Anghenion Arbennig
Mrs Medwen Pari
Cymhorthydd dosbarth
Miss Elen Owen
Cymorthydd dosbarth
Miss Sioned E Jones
Cymorthydd dosbarth
Mrs Llinos Williams-Davies
     

 

Pwy sydd yn helpu yn yr ysgol?

Cynorthwywraig amser cinio: Mrs Sian Jones
Goruchwylio amser cinio/ Cynorthwywraig Clerigol: Miss Sioned Ellen Jones
Gofalwraig a Glanhawraig: Mrs Nia Thomas