Pwy di Pwy

Waeth beth fo eu teitl swydd, mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn cael y profiadau gorau posib yn eu bywyd ysgol.

 

 

Ceir yma restr o’r staff sy’n llunio ein tim cyfeillgar yn ysgol Morfa:

 

Meithrin, Derbyn & Blwyddyn 1

Miss Nia Ferris (Pennaeth)

Blwyddyn 2 a 3 Mrs Medwen Pari
Cymhorthydd Dosbarth Miss Elen Owen
Miss Elliw Evans

Cymhorthydd ADY

 

Miss Megan Williams
Miss Sioned Jones
Miss Lucy Collier