Pwy di Pwy

Waeth beth fo eu teitl swydd, mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn cael y profiadau gorau posib yn eu bywyd ysgol.

 

 

Ceir yma restr o’r staff sy’n llunio ein tim cyfeillgar yn ysgol Morfa:

 

 

Blynyddoedd Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1
Athrawes blwyddyn 2 a 3
Cymhorthydd dosbarth

Blynyddoedd Meithrin,
Derbyn a Blwyddyn 1
Miss Nia Ferris

(Pennaeth mewn gofal)

Athrawes blwyddyn 2 a 3
Mrs Medwen Pari
Cymhorthydd dosbarth
Miss Elen Owen
Cymhorthydd ADY
Cymhorthydd ADY
 
Cymhorthydd ADY
Miss Sioned Jones
Cymhorthydd ADY
Miss Rachel Williams
 
     
     
     
     

 

Pwy sydd yn helpu yn yr ysgol?

Cynorthwywyr amser cinio: Mrs Tracey Williams a Mrs Lona Wyn Roberts

Goruchwylwraig amser cinio: Mrs Lona Wyn Roberts

Gofalwraig a Glanhawraig: Mrs Lona Wyn Roberts