Testun Trafod Wythnosol

poster

 

 

 

 

- Trafodwch y testun!

- Mwynhewch y drafodaeth

- Annogwch y drafodaeth a chwestiynnwch eich plentyn i’w herio

- Cywirwch gam-dreigladau neu ynganiad